Καλωσήρθατε

7Παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών σε παιδιά και στις οικογένειες τους.


Στόχος μας είναι η πρόληψη, η έγκυρη αξιολόγηση, η σχεδίαση εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος και η εφαρμογή του σε κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο παιδί και στην οικογένεια του. Φιλοσοφία μας είναι να αντιμετωπίζουμε το παιδί σφαιρικά, να  το διευκολύνουμε ώστε να εξαλείψει ή να μειώσει στο ελάχιστο τις δυσκολίες του, να αναπτύξει όλες τις πλευρές της προσωπικότητας του, μέσα από το παιχνίδι και την πολύμορφη έκθεση σε ερεθίσματα. Να το βοηθήσουμε να γίνει πιο λειτουργικό στην καθημερινότητά του και να αποκτήσει καλύτερο συναίσθημα για τον εαυτό του, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και την χαρά ότι τα καταφέρνει.

Δωρεάν προληπτικός ανιχνευτικός έλεγχος


Ρωτήστε μας για θέματα λόγου, ομιλίας, κίνησης, συγκέ- ντρωσης, μαθησιακής επίδοσης που σας απασχολούν στο παιδί σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει γνωμάτευση/ διάγνωση από Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή υπηρεσία ειδική νοσοκομείου ή ΚΕΔΥΥ, μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας ανιχνευτικός έλεγχος μικρής διάρκειας, για να ενημερώσει/ επιβεβαιώσει την ανάγκη ή όχι για περαιτέρω αξιολόγηση. Η λογοθεραπευτική / εργοθεραπευτική /μαθησιακή αξιολόγηση συνήθως εντοπίζει σε βάθος τις δυσκολίες και ικανότητες του κάθε παιδιού και θέτει τους μακροπρόθεσμους αλλά και βραχυπρόθεσμους θεραπευτικούς στόχους της παρέμβασης.


 

 

Αναλυτική αξιολόγηση

 • Η αξιολόγηση παρέχεται με έγκυρα και αξιόπιστα σταθμισμένα τεστ, αλλά και με μη σταθμισμένα τεστ, όπως Derbyshire test Αξιολόγηση Γλωσσικής Αντίληψης & Έκφρασης, CELF test Αξιολόγηση Γλωσσικής Αντίληψης & Έκφρασης, ERRNI test Εκφραστικής Αφηγηματικής Δεξιότητας & Ανάκλησης για παιδιά και έφηβους, Μέταφων τεστ, Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης και Αναγνωστικής Ετοιμότητας ως προς την Φωνολογική Επίγνωση, Αθηνά τεστ Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης, Εργαλείο Διαγνωστικής Διεύρυνσης Δυσκολιών στο Γραπτό Λόγο των Μαθητών Γ-ΣΤ τάξης Δημοτικού, ΕΔΑΛΦΑ (Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του επιπέδου Λειτουργικότητας παιδιού στο φάσμα του Αυτισμού) έχει ως στόχο την εύρεση των ρεαλιστικών θεραπευτικών στόχων, στους τομείς της ανάπτυξης, για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του Αυτισμού κ.α.
 • Τα τεστ διενεργούνται σε ασφαλές και ενισχυτικό περιβάλλον, ώστε το παιδί να νιώθει άνετα και να μην αισθάνεται μήπως επικριθεί.
 • Η αξιολόγηση έχει ως σκοπό τον εντοπισμό των συνολικότερων και βαθύτερων δυσκολιών του παιδιού από όπου θα προκύψουν οι θεραπευτικοί στόχοι. Ο εντοπισμός των δυνατοτήτων και αδυναμιών του παιδιού είναι το πρώτο βήμα, ώστε να μετατρέψουμε τις αδυναμίες σε δυνατότητες, κτίζοντας μέσα από τη θεραπεία.


Σχεδιασμός θεραπευτικού προγράμματος

 • Το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, στηριζόμενο στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού, ορίζεται με βάση τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους.
 • Οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά για το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, καθώς και για το πώς μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό.

Θεραπευτική παρέμβαση

 • Κατά τη θεραπεία χρησιμοποιούνται πρότυπες μέθοδοι και ειδικό εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό σε διάφορες μορφές: εικόνες, ειδικά λογισμικά, εξειδικευμένα παιχνίδια, συμβολικό παιχνίδι, ηχογραφημένο υλικό, βίντεο, ποιήματα κ.ά.

Χρησιμοποιούνται πρότυπες μέθοδοι, όπως

 • Η μέθοδος Touch & say, πολυαισθητηριακή μέθοδο, η οποία παρέχει οπτικές και κιναισθητικές διευκολύνσεις για την ανάπτυξη της ομιλίας- άρθρωσης, του λόγου και της επικοινωνίας, της επεξεργασίας πληροφοριών, της φωνολογικής ενημερότητας, της ανάγνωσης και της γραφής.
 • Πρόγραμμα ανάγνωσης και εκμάθηση ορθογραφίας μέσω της εικονογραφημένης Μεθόδου της Μαυρομάτη.
 • Το σύστημα M.O.R.E, το οποίο εφαρμόζεται σε παιδιά με νευροεξελικτικές δυσκολίες και δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Βασίζεται στην νευροφυσιολογική συσχέτιση του στόματος με την λειτουργία της αναπνοής, της κίνησης των ματιών, της προσοχής και συγκέντρωσης, της μάθησης και της εγρήγορσης, της οπτικής και ακουστικής αντίληψης και τη συνεργεία απομύζηση- κατάποση- αναπνοή.
 • Μεθοδολογία Καίριων Δεξιοτήτων (PRT procedures) είναι είδος Εφαρμοσμένης Συμπεριφοριστικής Ανάλυσης (ΑΒΑ), που εφαρμόζεται σε παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, με στόχο τη δημιουργία κινήτρου, τη χρήση φυσικών ενισχυτών, δράσεις διατήρησης επιλεγμένων δραστηριοτήτων από το παιδί και απόκτησης νέων δραστηριοτήτων για τον εμπλουτισμό της εκμάθησης.
 • Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής εικόνων PECS και εικόνες ΜΑΚΑΤΟΝ, για την ανάπτυξη της επικοινωνίας και του λόγου.
 • Πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης TEACCH, για παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, ώστε να δομηθεί η συνεδρία, μέσα από το ατομικό πρόγραμμα.
 • Συναισθηματικές & Κοινωνικές ιστορίες.

8 


Το παιδί αντιμετωπίζεται σφαιρικά.

 • Κατά τη θεραπεία, κινητοποιείται το παιδί, μέσα από το παιχνίδι, το οποίο συμβάλει στην καλή θεραπευτική σχέση με τον θεραπευτή, να κάνει τις προσπάθειες του και να πετυχαίνει τη μάθηση.
 • Η παρέμβαση, αν και στοχεύει στις δυσκολίες του παιδιού, είναι ολιστική. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί αντιμετωπίζεται σφαιρικά. Ενδυναμώνεται όλο το σύστημα του λόγου και της επικοινωνίας, καθώς και γνωστικές λειτουργίες όπως αντίληψη, προσοχή, μνήμη εργασίας, ικανότητα επεξεργασίας κ.ά.
 • Η θεραπεία είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων της πλαστικότητας του εγκεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι η πλαστικότητα  δίνει τη δυνατότητα στον εγκέφαλο να μάθει νέες συμπεριφορές, αλλά και οι θεμιτές συμπεριφορές, που ενισχύονται κατά την διάρκεια της θεραπείας, επιτρέπουν στον εγκέφαλο να αλλάξει. Έτσι πολύ συχνά, παρατηρείται στα παιδιά που κάνουν λογοθεραπεία ή εργοθεραπεία, να μεταμορφώνονται σταδιακά και να αποκτούν νέες ικανότητες, που θα τους είναι χρήσιμες στο παρόν και στο μέλλον, πχ στο σχολείο.
 • Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα παιδιά βλέποντας ότι τα καταφέρνουν σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο, χτίζουν καλύτερη αυτοπεποίθηση, αποκτούν καλύτερη αυτοεκτίμηση, οι οποίες τους ακολουθούν για πάντα και σταματάνε την ροπή προς την αποτυχία.


Ενημερώσεις

Στο τέλος της συνεδρίας γίνεται ενημέρωση στον γονέα. Όποτε χρειάζεται, οι γονείς παραλαμβάνουν το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για επανάληψη στο σπίτι.
Οι γονείς, αν θέλουν, μπορούν να ζητήσουν από τον ειδικό να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτικό του παιδιού στο σχολείο, αν και εκείνος είναι σύμφωνος, με στόχο την ενημέρωση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, τους  θεραπευτικούς στόχους και για προτάσεις καινούριων τρόπων παρέμβασης, που θα βελτιώσουν τη διαβίωση και μάθηση του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.

 

Είναι δεκτά όλα τα ταμεία.

Ο γονέας στο τέλος του μήνα, εφόσον διαθέτει γνωμάτευση-έγκριση από το ταμείο του, καταθέτει μαζί με τα δικαιολογητικά που θα του δοθούν και την απόδειξη της παροχής θεραπειών στο ταμείο του, ώστε να του επιστραφεί το καθορισμένο χρηματικό ποσό που έχει οριστεί για τις δαπάνες των θεραπειών του παιδιού του. 

 

6

.