Παιγνιοθεραπεία και η εικαστική θεραπεία

... τα παιχνίδια είναι τα λόγια του παιδιού!

 

Στις ατομικές συνεδρίες παιγνιοθεραπείας, τα παιδιά βοηθιούνται μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Εκπαιδεύονται να αντιμετωπίζουν με ευελιξία τις προκλήσεις τους και να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις. Αντιμετωπίζονται ζητήματα συμπεριφοράς, δυσκολίες στις σχέσεις και την επικοινωνία, δυσκολίες στην μάθηση. Τα παιδιά δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες και μαθαίνουν να επιλύουν δευτερεύοντα ή σημαντικά προβλημάτων μέσω του παιχνιδιού. Χρησιμοποιούνται υλικά - παιχνίδια αντίστοιχα με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού όπως φιγούρες δράσης, λούτρινα ζωάκια, χειροτεχνίες, ζωγραφική, νερό, παιχνίδια κατασκευής, χορός και μπλοκ παιχνιδιού με άμμο για να βοηθήσουν τα παιδιά να εκφραστούν.  Ακολουθείται μια προσέγγιση που εμπνέει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του παιδιού, έτσι ώστε να το παροτρύνει να εξελιχθεί και να καλλιεργήσει αρμονικές κοινωνικές συμπεριφορές, ενώ μειώνει τυχόν επιθετικότητες. Περιλαμβάνει παιχνίδια μίμησης, σωματικής επαφής και εξερεύνησης, αισθητηριακό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων, τα οποία συμβάλουν στη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης ανάμεσα στο παιδί και τον ειδικό και αναπτύσσουν σταδιακά την ικανότητα συνεργασίας.

 

Στην ομαδική παιγνιοθεραπεία, το παιδί ανακαλύπτει την ατομικότητα του σε σχέση με τους άλλους, εντάσσεται στην ομάδα να εξωτερικεύσει τις εσωτερικευμένες δυσκολίες του και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του.

 

Η εικαστική θεραπεία παρέχει στα παιδιά έναν ασφαλή χώρο για να εκφράσουν τις εσωτερικές τους σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες. Μέσω της τέχνης, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις συναισθηματικές τους καταστάσεις, να δημιουργήσουν αναπαραστάσεις των αισθημάτων τους, και να εργαστούν πάνω σε θέματα που μπορεί να είναι δύσκολο να εκφράσουν με λόγια. Τα παιδιά εκφράζονται με τη χρήση διάφορων καλλιτεχνικών μέσων, όπως τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία, τη χρήση χρωμάτων, πηλού, αλλά και τη μουσική και τον σωματικό χορό. Ο/Η θεραπεύτης είναι εκπαιδευμένος στο να ερμηνεύει τα έργα τέχνης και να κατανοήσει τις ψυχικές διαδικασίες που αντικατοπτρίζονται σε αυτά.

 

Η διαδικασία των παρεμβάσεων είναι δομημένη σε τέσσερα σκέλη: Καλωσόρισμα -αρχική συζήτηση, εικαστική διαδικασία - παιχνίδι, λεκτική επεξεργασία του έργου, κλείσιμο της συνάντησης - τελετουργικό αποχαιρετισμού. Οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί στο πως κατανέμονται οι διεργασίες στη διαδικασία, καθώς σχετίζονται με τις ανάγκες που έχει κάθε φορά το παιδί ή η ομάδα. Η εικαστική θεραπευτική παρέμβαση είναι προσανατολισμένη στη δράση, βασίζεται στην εμπειρία με έναν δυναμικό τρόπο, που απαιτεί από το παιδί να συμμετέχει στην θεραπεία του, μέσα από τη δημιουργία τέχνης. Αυτές τις συνθήκες διασφαλίζει η ζωγραφική, που θεωρείται το βασικό συστατικό μιας ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και πολύτιμη εμπειρία για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού.

 

Στόχοι Παιγνιοθεραπείας και της Εικαστικής Θεραπείας

 • Διεύρυνση της αυτοέκφρασης
 • Αύξηση της γνώσης του εαυτού
 • Μεταφορά ιδεών στην πραγματική ζωή
 • Επίλυση προβλήματος
 • Ανακούφιση από το άγχος
 • Ανακούφιση από την πλήξη
 • Κάνοντας σχέσεις με άλλους ανθρώπους 
 • Ανάπτυξη ευθύνης για συμπεριφορά
 • Καθιέρωση επιτυχημένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση των ανησυχιών και την αντιμετώπιση 
 • Ανάπτυξη μοναδικών και δημιουργικών λύσεων για τα προβλήματά τους
 • Μαθαίνοντας πώς να σέβεσαι και να αποδέχεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους
 • Μαθαίνοντας πώς να εκφράζεις σωστά τα συναισθήματα
 • Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και σεβασμού για το πώς νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι
 • Εκμάθηση κοινωνικών και σχεσιακών στρατηγικών για αλληλεπιδράσεις με φίλους και οικογένεια
.