Υπηρεσίες

•    Λογοθεραπεία
Θεραπεία φωνολογικών διαταραχών, δυσαρθρίες, δυσπράξια, φωνολογική συνειδητότητα, θεραπεία διαταραχών ροής -τραυλισμός, θεραπεία επικοινωνιακών, σημασιολογικών - πραγματολογικών διαταραχών, θεραπεία γνωστικών λειτουργιών, θεραπεία προβλημάτων σίτισης κατά τη παιδική ηλικία. Εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας.


•    Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή ολοκλήρωση
Θεραπεία λεπτής και αδρής κινητικότητας, θεραπεία διαταραχών στα αισθητηριακά υποσυστήματα: απτικό, οπτικό, ιδιοδεκτικό, αιθουσαίο , Θεραπεία οπτικό-κινητικού συντονισμού, δυσκολίες στατικού ελέγχου και ισορροπίας, αποκατάσταση δυσκολιών στην προσοχή, συγκέντρωση, παρόρμηση και οργάνωση, γραφοκινητικές δεξιότητες, δεξιότητες καθημερινής ζωής.


•    Ειδική διαπαιδαγώγηση – Μαθησιακή αποκατάσταση με τη μέθοδο «Μαυροειδή»
Αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών που οφείλονται σε ελλείμματα στην αντίληψη, στη μνήμη, στη γλώσσα , στη σκέψη , στις δυσκολίες αποκωδικοποίησης στην επίλυση προβλήματος. Πλούσιο παιδαγωγικό υλικό με στόχο την εύρυθμη ανάγνωση, αποκωδικοποίηση και κατανόηση, τη έκθεση σε αφηγηματικά και πραγματολογικά κείμενα, τη παραγωγή γραπτού λόγου, την ορθογραφία, τη γραμματική, την αριθμητική.


•    Συμβουλευτική γονέων
Υποστήριξη και βοήθεια του ατόμου σε σχέση με το γονεϊκό του ρόλο και το παιδί. Αναλύονται οι προσωπικές σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του γονέα, με σκοπό την ανακάλυψη και κατανόηση των αναγκών και  ανησυχιών του παιδιού, μέσα από εργαλεία - τεχνικές, και τη θεραπευτική σχέση που αποτελεί διευκολυντής της αλλαγής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Ο γονέας βοηθιέται να κατακτήσει δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείριση συναισθημάτων για να αντιμετωπίσει καίρια ζητήματα που αφορούν την επίλυση συγκρούσεων, τη διαχείριση του στρες, και τη ενίσχυση των θετικών σχέσεων με τα παιδιά.

 

 

1 2 3
     
     
.